top of page

Referenser

Halltorp Herrgård

På Halltorp Herrgård utförs den största ombyggnaden i Herrgårdens historia. Nyskapade ytor med spa-anläggning, caféterrasser och poolområden ger anläggningen helt nya dimensioner inom upplevelser.

profilbild-anonym.jpg

”Brandskyddsfrågorna löste vi tidigt tillsammans med Brandkonsultbyrån för att projektering och byggnation ska kunna ske så smidigt som möjligt. Konsulterna har varit lyhörda och smidiga samtidigt som vi är trygga i att vi uppfyller samhällets krav på brandskydd.” 

/Jörgen Johansson - Halltorpsgruppen AB

Referens 1

Kävlinge Medborgarhus

Det nya medborgarhuset ska inhysa offentlig verksamhet och utgöra en samlingsplats för kommunens invånare. I kristider omvandlas verksamheten till en krisledningscentral för såväl kommunal som statlig verksamhet.

Referens 2

Kv. Ugglan, Limhamn 

I kv. Ugglan, Limhamn, utförs en större verksamhetsförändring när kontorslokaler på plan 2 och 3 omvandlas till bostäder. Renoveringen initierades efter en brand i en av de kommersiella verksamhetslokalerna i markplan.

profilbild-anonym.jpg

”Vi har haft ett nära samarbete med Brandkonsultbyrån under renoveringen av Ugglan. Svaren har levererats snabbt och ombyggnaden har inte behövt bromsas upp på grund av frågor gällande brandskyddet.”

/Michael Möller - Byggprojektledare Henda Bygg AB

Referens 3

Höfånget

Höfånget 1 är ett flerbostadshus vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Flerbostadshuset rymmer 97 stycken lägenheter med en stor variation på storlek och utformning. Längst upp finns en gemensam takterrass för samtliga boende. Här kan man njuta av solnedgången ut mot kalkbrottet och vidare mot havet.

profilbild-anonym.jpg

 ”En driven och målmedveten konsultfirma som hjälper oss att uppnå våra hårt uppsatta målsättningar. En given part i vår laguppställning”

- Jacob Karlsson,

K-fastigheter.

Rerferens 4

Referenslista

A. Nibor AB – Nybyggnad stall och ridhus
Brand- el & säkerhetsteknisk AB (BEST) – Nybyggnad COOP
C4 Hus – Nybyggnad radhusområden
Duroväg AB – Nybyggnad industrihotell
EN Byggarna AB – Nybyggnad flerbostadshus
Franssons bygg – Nybyggnad kontor, vagnhall samt produktionslokal
Henda Byggservice AB – Tillbyggnad huvudkontor
HSRM Konsult AB – Inventering och projektering tillfälliga anläggningsboenden
Human Support Care AB – Inventering av brandskydd i befintligt fastighetsbestånd
Hässleholms kommun – Brandteknisk projektering av typförskola
John Svensson Byggnadsfirma AB – Nybyggnad kontorshotell
K-fastigheter – Ny- och ombyggnad flerbostadshus och kontor
Kultur i Tagaborg – Ombyggnad lantfastighet till konsertsal
Linds Bygg AB – Ombyggnad av missionshus
Olofströmshus – Om- och tillbyggnad av LSS-boende
PEAB – Nybyggnad flerbostadshus och radhus
Perstorps kommun – Nybyggnad Idrottshall/Eventhall
Riksbyggen – Brandteknisk projektering vid stambyte i flerbostadsområde
Simrishamns kommun – Tillbyggnad kontor samt ombyggnad driftshus.
SKANSKA – Ombyggnad kommunhus
Skanska Direkt – Ombyggnad vårdboende
Skånska värdar i Klippan AB – Ombyggnad LSS-boende med hyreslägenheter
Svensk Husproduktion AB – Nybyggnad småhusområde
Temahallen AB – Nybyggnad industribyggnader
TRAVAsystem – Nybyggnad skolmoduler
Ängelholmslokaler – Nybyggnad idrottshall
Örkelljunga kommun – Ombyggnad skola

Brand- el & säkerhetsteknisk AB (BEST) – Utredning hantering brandfarlig vara
FSD Malmö AB – Stödfunktion vid riskutredning för kemikalieproduktion
Hässleholms kommun – Riskanalys vid planering av detaljplan invid transportled för farligt gods

FSD Stockholm – Kontroll som certifierad sakkunnig vid analytisk utformning av dimsprinklersystem i sjukhus
Gastelyckans Fastighetsbolag AB – Kontroll som certifierad sakkunnig brandskydd vid ombyggnad av kontor och industri
Hässleholms kommun – Utrymningsanalys för samlingslokal Qpoolen
Region Kronoberg – Brandteknisk utredning vid energieffektivisering av folkhögskola
RNL Fastighets AB – Inventering och upprättande av brandskyddsdokumentation inför försäljning
Simrishamnsbostäder – Utredning och kontroll som certifierad sakkunnig gällande befintliga brandtätningar i trygghetsboende
Sand- och Vattenbläst AB – Rådgivning vid optimering av brandskydd i produktionslokaler
Sweco – Inventering av befintligt brandskydd i förskolor
Säkerhetspartner Norden AB – Brandutredning efter inträffad incident med rökspridning från källare till lägenheter vid brand i flerbostadshus
Tyréns – Analytisk dimensionering ventilationsbrandskydd

bottom of page