top of page

Byggnadstekniskt brandskydd

Projektering, analys och dokumentation

Brandkonsultbyrån Sverige AB utför projektering och analyser av brandskydd och utrymningssäkerhet vid nybyggnation, ändringar eller upprustning av befintliga byggnader.

Vårt mål är att byggnader ska utformas med rätt brandskydd för byggnaden och den verksamhet som bedrivs i den. Vi upprättar all brandskyddsdokumentation som krävs för verifiering av brandskyddet.

Vill ni som fastighetsägare eller verksamhetsutövare utforma brandskyddet på en högre nivå än den som är lagstadgad eller krävd av försäkringsbolag så hjälper vi gärna er att formulera era krav så de är hållbara och möjliga att efterleva.

Brandkonsutlbyrån-9539.jpg
Brandkonsutlbyrån-9743.jpg

Besiktning, kontroll och förvaltning

BKB utför kontroll av brandskydd i form av entreprenadsbesiktningar, utförandekontroller och kontroller som certifierad sakkunnig brandskydd (SAK 3) på högsta (k) nivå.

Vi erbjuder även tjänster för förvaltare och verksamheter i form av inventeringar av befintligt brandskydd och upprättande av korrekta relationshandlingar över brandskyddet och vid behov även avvikelselistor.

Utifrån ett korrekt och lättförstått underlag kan ni som förvaltare eller verksamhet planera underhåll och framtida utveckling av ert brandskydd så ni kan nå ert mål med brandskyddet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Analytisk dimensionering

BKB innehar spetskompetens inom området analytisk dimensionering vilket ger flexibilitet i byggnaders brandskydd och möjliggör utformningar som inte kan accepteras vid schablondimensionering genom allmänna råd eller handbokslösningar.

Vid förfrågan skräddarsyr vi ert brandskydd efter era möjligheter och behov.

Genom analytisk dimensionering kan ofta stora besparingar göras i byggskedet, exempelvis i form av lägre brandteknisk klass på glaspartier i brandcellsgräns, ventilationsbrandskydd utan brandspjäll eller reducerat brandskydd av bärande konstruktioner.

bottom of page