top of page

Industribrandskydd

Inventering och utredning av befintligt brandskydd

BKB utför övergripande och vid behov ingående inventeringar av befintligt brandskydd för att säkerställa att ert brandskydd är optimerat efter era förutsättningar. Ett rätt utformat brandskydd ses som en tillgång för verksamheten.

Exempel på möjliga optimeringar är borttagning av rökluckor, omdisponering av brandcellsgränser och förändringar i utformning av brandportar.

BKB hjälper även vid förfrågan till med företagets kommunikation med försäkringsbolagens kravställande brandingenjörer för att säkerställa att ni får en rimlig försäkringspremie i förhållande till det brandskyddsarbete som bedrivs.

Inventering och utredning av befintligt brandskydd
Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor

Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor

BKB utför riskutredningar för din verksamhets hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vid förfrågan upprättas klassningsplaner och explosionsskyddsdokument anpassade efter er verksamhet och byggnad. Vi hjälper även er med era ansökningshandlingar för en smidig ansökningsprocess.

Omfattas er verksamhet av SEVESO-direktiven hjälper vi även er att upprätta en säkerhetsrapport som säkerställer att ni har förutsättningarna för att uppfylla de höga krav på brandskydd som er verksamhet omfattas av.

Utbildningar och brandutredningar

BKB erbjuder utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd och verksamhetsbaserat brandskydd. Vi hjälper er förstå vilka krav som er verksamhet är underställd och vad ni som företag kan göra för att förenkla ert brandskyddsarbete.

Omfattas er verksamhet av SEVESO-direktiven hjälper vi även er att upprätta en säkerhetsrapport som säkerställer att ni har förutsättningarna för att uppfylla de höga krav på brandskydd som er verksamhet är underställd.

Utbildningar och brandutredningar
bottom of page