Medarbetare

VD/Brandingenjör & civ. ing. Riskhantering

Certifierad sakkunnig brandskydd (SAK 3) K-nivå

Jesper är specialist inom analytisk dimensionering med erfarenhet inom dimensionering av flertalet arenor, köpcentrum, höghus, sjukhus, låsta anstalter med mera. Många av dessa byggnader har tillhört byggnadsklass Br0 vilket ställer höga krav på verifieringen av brandskyddet. Certifieringen innebär att han även får åta sig alla uppdrag där exempelvis byggnadsnämnden kräver att en sakkunnig med säkerställd kompetens ska kontrollera brandskyddet i en byggnad.

Telefon: 0709-75 10 75

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U

Certifierad KA / Kontrollansvarig

Brandingenjör

Anton ansvarar för flertalet av Brandkonsultbyråns kommunala ramavtal vilket har lett till en specialisering inom bland annat byggnader med skolverksamhet, förskolor samt boenden för personer med särskilt stöd. Feedback från kunder visar på att Antons prestigelösa öppenhet och förmåga att lyssna in kunders behov och önskemål gör att han alltid är en uppskattad medlem i de projekteringsteam han ingår i.  

Telefon: 0709-82 10 75

Certifierad sakkunnig brandskydd (SAK 3) K-nivå

Brandingenjör

Simon ansvarar för Brandkonsultbyråns regionala ramavtal vilket innebär återkommande uppdrag inom sjukhus och psykiatri där hans noggrannhet och höga projekteringskvalité är en nödvändig grund för ett lyckat byggprojekt inom denna tekniskt komplicerade miljö. Simon har även specialiserat sig inom ventilationsbrandskydd där han genom analytisk dimensionering (fläkt i drift) regelbundet besparar kunder onödiga brandinstallationskostnader.

Telefon: 0702-12 18 80

Brandingenjör

Martin är kontorschef i Karlskrona och deltar i projekteringsuppdrag i sydöstra Sverige. Med en bred kompetens och god erfarenhet inom analytisk dimensionering av komplexa byggnader är han uppskattad bland beställare inom regionen. Exempel på utförda uppdrag är brandteknisk projektering av köpcentrum, flerbostadshus, brandteknisk dimensionering av bärverk och brandteknisk inventering av byggnader.

Telefon: 0721-68 70 50

Brandingenjör

Jonatan innehar en bred brandprojekteringskompetens med specialisering inom bostadsprojektering av småhus och flerbostadshus. Jonatan har även goda erfarenheter av insatsplanering av komplicerade verksamheter med tillhörande riskinventeringar. Hans tydlighet och leveranspunktlighet är mycket uppskattad av uppdragsgivare.

Telefon: 0709-80 10 75

Brandkonsult & byggingenjör

Filippas bakgrund som polis och byggingenjör gör att hon tydligt och konsekvent förmedlar vilka krav på brandskydd som föreligger för en byggnad eller verksamhet samt presenterar tydliga lösningar på hur dessa krav kan efterlevas. Hennes erfarenhet från entreprenörsvärlden bidrar till att hon är särskilt uppskattad som konsult till byggentreprenörer.

Telefon: 0709-78 10 75

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U

Brandingenjör

Alexanders analytiska färdigheter är till stor nytta för oss på Brandkonsultbyrån då många av våra projekt kräver utredningar i form av rökfyllnadssimuleringar och utrymningsberäkningar. Samtidigt sköter Alexander en stor del av vårt arbete med ventilationstekniskt brandskydd och har omgående funnit goda lösningar vid allmän projektering.

Telefon: 0709-71 10 75

Telefon: 0709-96 10 75

E-mail: kim@bkbab.se

Brandkonsult & byggingenjör

Kim är utbildad byggingenjör med ett stort intresse för brandskydd och utrymningssäkerhet. Med utgångspunkt från Hässleholm och Kristianstad arbetar han i hela södra Sverige med så väl förenklad som analytisk dimensionering. Lång erfarenhet från larmcentralen har även gett honom insikt i räddningstjänstens vardag vilket är ett värdefullt erfarenhetstillskott för vår verksamhet.

Brandingenjör & civ. ing. Riskhantering

Anton handlägger ett brett utbud av projekt och bidrar med specialistkompetens genom sin dubbelexamen som brandingenjör och civilingenjör inom riskhantering. Med stationering i Karlskrona genomför han projekt i sydöstra Sverige och stöttar övriga BKB-kontor.

Telefon: 0721-68 70 51

Brandkonsult & byggingenjör

-

Telefon: 0721-687055

CAD-Projektör

-

Telefon: 0709-381075

Brandingenjör & civ. ing. Riskhantering

-

Telefon: 0709-281075

Brandingenjör

-

Telefon: 0709-39 10 75

Administratör

Theresia är Brandkonsultbyråns administratör och bidrar, genom sin utbildning inom media och foto, med kunskaper och erfarenhet inom grafisk presentation och form. Theresia förvaltar även Brandkonsultbyråns kvalitetsarbete och kunduppföljning genom sin erfarenhet inom retail. 

Telefon: 0709-19 10 75

Trainee

Anna-Lena studerar till brandingenjör på LTH och utgör ett uppskattat stöd i Brandkonsultbyråns verksamhet.

Trainee

Frida studerar till brandingenjör på LTH och utgör ett uppskattat stöd i Brandkonsultbyråns verksamhet.