top of page
  • Skribentens bildBrandkonsultbyrån

Brandskydd i kulturbyggnader!


BKB har fått förtroendet att projektera brandskyddet för Karlskrona Varmbadhus som är byggnadsminnesmärkt samt ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Varmbadhuset ritat av den berömde badhusarkitekten Wilhelm Klemming är ett av Sveriges äldsta badhus och ojämförligt det bäst bevarade. Av hans badhus står endast två kvar. Vid tiden för uppförandet var byggnadstekniken djärv och unik med för tiden många nyskapande idéer. Att placera två bassänger liggande över varandra var möjlig med den för tiden nymodigheten, armerad betong.

Att bevara något unikt och där brandkrav sätts i relation till antikvariska krav är en utmaning. I synnerhet då BBR’s allmänna råd inte är fullt ut tillämpbara. För att hitta den gyllene medelvägen mellan fullgott brandskydd och krav på varsamhet och skydd mot förvanskning krävs det väl underbyggda lösningar och ett bra samarbete i samtliga led. Vi är redo för utmaningen!


(Bilder lånade från Länsstyrelsen och Karlskrona kommun.)

52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page