top of page

Kontrollansvarig & BAS P/BAS U

Certifierade kontrollansvariga

BKB har certifierade kontrollansvariga på K- respektive N-nivå.

De upprättar förslag till kontrollplan vilken används som underlag för att kontrollera att byggprojektet utförs i enlighet med gällande regler och förordningar. Förutom kontrollplanen utförs bland annat arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen och samordningsmöten med myndigheter.

 

För mer information och kontaktuppgifter se BKB:s

underavdelning PL gruppen.

Kvalitsansvarig.png
Arkitektplanering

BAS P / BAS U

BKB innehar samordningskompetens i form av Bas P.

BAS P ansvarar för byggarbetsmiljön under planeringsfasen av ett projekt. Rollen som BAS P innebär att, tillsammans med projektets projektörer och ingenjörer, skapa förutsättningar i projekteringen för att uppnå en god byggarbetsmiljö.

BAS P ansvarar för att alla projektets medlemmar är informerade om strukturen och eventuella förändringar kring arbetsmiljön, arbetarnas säkerhet samt andra eventuella risker på byggarbetsplatsen.

 

För mer information och kontaktuppgifter se BKB:s underavdelning PL gruppen.

bottom of page